ขอเรียนแจ้งช่องที่ยุติการให้บริการตั้งแต่ 1 ต.ค.66

ขอเรียนแจ้งช่องที่ยุติการให้บริการตั้งแต่ 1 ต.ค.66เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ : รับทรูพอยท์ / อัปแพ็กเกจ  

 

 

1.สิทธิพิเศษอัปแพ็กเกจทรูวิชั่นส์ หรือรับทรูพอยท์ เป็นไปตามข้อความประชาสัมพันธ์ที่ระบุใน SMS ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ทางเลขหมายโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้  

2.ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษข้างต้น เมื่อมีสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระ ค่าบริการทุกบริการอย่างต่อเนื่องครบถ้วน

3.หากผู้ใช้บริการ การลดระดับแพ็กเกจค่าบริการรายเดือน สิทธิรับชมช่องเพิ่มจะสิ้นสุดลง

4.หากไม่ชำระค่าบริการตามกำหนด ปิดสัญญาณบริการ ระงับบริการชั่วคราว ยกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการทรูวิชั่นส์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้   ถือว่าผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ โดยสิทธิพิเศษจะสิ้นสุดลงทันที 

5.การรับสิทธิอัปแพ็กเกจทรูวิชั่นส์  หากผู้ใช้บริการรับชมบริการทรูวิชั่นส์บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี ผู้ใช้บริการจะได้รับชมช่องรายการตามแพ็กเกจที่ถูกเพิ่มระดับขึ้นมา ซึ่งอาจทำให้ช่องรายการบางช่องรายการที่อยู่ในแพ็กเกจหลักไม่สามารถรับชมบนแอปพลิเคชัน ทรูไอดีได้ 

6.การรับสิทธิรับทรูพอยท์ ผู้ใช้บริการต้องสมัครบริการทรูวิชั่นส์อย่างถูกต้องด้วยบัตรประชาชน 13 หลัก เท่านั้น

7.สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนให้กับบุคคลอื่นได้ และผู้ใช้บริการต้องใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ในการรับชมส่วนบุคคลภายในที่พักอาศัยเท่านั้น โดยมิให้มีการหาประโยชน์ใน 

เชิงพาณิชย์ หรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใด หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดของบริษัทฯ   เจ้าของช่องรายการหรือเจ้าของสิทธิช่องรายการ หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่บริษัทฯ สันนิษฐานได้ว่ามีการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือมีการกระทำที่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทฯ สามารถยกเลิกการให้สิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับ หรือรับสิทธิซ้อน หรือซ้ำกับรายการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนออื่นได้ 

9.ช่องรายการ เนื้อหารายการ หรือการถ่ายทอดสดรายการของทรูวิชั่นส์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับสิทธิเนื้อหารายการ หรือช่องรายการกำหนด

10.บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายหรือสิทธิพิเศษ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายหรือสิทธิพิเศษได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

11.ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทรูวิชั่นส์   เป็นไปตามที่กำหนดในคำขอ/สัญญาใช้บริการทรูวิชั่นส์ และเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษนี้ 

 

TrueVisions

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร :

Website : www.truevisions.co.th

Facebook : Truevisions

Twitter : @TrueVisions

Line : @Truevisions

Youtube official : Truevisionsofficial

Instagram : Truevisionsofficial