คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย
วิธีตรวจสอบข้อมูลการรับสัญญาณของอุปกรณ์รับสัญญาณด้วยตนเอง วิธีแก้ไขปัญหาด้านการรับชมโทรทัศน์ของทรูวิชั่นส์ ทำอย่างไร เมื่อพบปัญหาการรับชมสัญญาณภาพ

วิธีตรวจสอบข้อมูลการรับสัญญาณของอุปกรณ์รับสัญญาณด้วยตนเอง

ในการบำรุงรักษาเครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว ทรูวิชั่นส์จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ถึงกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายเคเบิ้ลในแต่ละพื้นที่ล่วงหน้า ผ่านหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ทุกครั้ง

ดังนั้น ถ้าสมาชิกในระบบเคเบิ้ลใยแก้วไม่สามารถรับชมสัญญาณได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับสัญญาณของอุปกรณ์รับสัญญาณได้ด้วยตนเอง ดังนี้

กดปุ่ม Menu บนรีโมทคอนโทรล

จะปรากฎหน้าจอ Menu หลัก ให้เลื่อนลูกศรไปยัง "Set-Top Operation" กดปุ่ม Select

จะปรากฏหน้าจอ On Screen Display มีข้อความแสดงสถานะต่างๆ ของ Set-Top ให้สังเกตุที่คำว่า "DATA...."

ถ้าขึ้นคำว่า DATA: OK แสดงว่า การรับสัญญาณเป็นปกติ แต่หากเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ไม่ปรากฎภาพ หรือไม่สามารถรับสัญญาณภาพใดๆ ได้ ขอให้ติดต่อมาที่ศูนย์บริการสมาชิกทรูวิชั่นส์

ถ้าขึ้นคำว่า DATA: NONE แสดงว่าไม่มีสัญญาณผ่านเข้ามาที่ Set-Top ให้ตรวจสอบขั้วต่อของสายที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์รับสัญญาณ หรือ Set-Top ว่าหลุดหรือหลวม ที่จุดเชื่อมต่อต่างๆ หรือไม่ เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำตามวิธีการข้างต้นอีกครั้ง หากยังไม่ปรากฎภาพ หรือไม่สามารถรับสัญญาณภาพใดๆ ได้ ขอให้ติดต่อมาที่ศูนย์บริการสมาชิกทรูวิชั่นส์

กด Menu 1 ครั้ง เพื่อออกจากหน้าจอ


วิธีแก้ไขปัญหาด้านการรับชมโทรทัศน์ของทรูวิชั่นส์

ปัญหาด้านการรับชมโทรทัศน์ของทรูวิชั่นส์ 

หากเกิดปัญหาให้ตรวจสอบสาเหตุและอาการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยตรวจสอบจากรายละเอียด ดังต่อไปนี้

-รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดทำงานหรือไม่

ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

หน้าปัดไม่แสดงสัญญาณภาพ

ตรวจสอบสายไฟฟ้าและปลั๊กไฟ ว่าเสียบถูกต้องหรือไม่

หน้าปัทม์เครื่องรับแสดงไฟสีแดง

ให้กดปุ่ม [POWER] ที่ตัวเครื่อง หรือบนรีโมทคอนโทรล เนื่องจากอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน สถานะไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

เครื่องรับไม่ตอบสนองการทำงานใดๆ

ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่

ถอดปลั๊กไฟทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วเสียบปลั๊กใหม่

ทุกช่องรายการมีภาพเป็นเส้นๆ หรือ จอติดๆดับๆไม่มีสัญญาณ

ตรวจสอบสายสัญญาณ AV สายสีเหลือง ต้องเสียบให้แน่นหรือเปลี่ยนใหม่- ตรวจสอบโทรทัศน์ว่ามีปัญหาหรือไม่

ติดต่อทรู คอลเซ็นเตอร์ โทร 1242 หรือตัวแทนใกล้บ้าน


-สัญญาณภาพมาๆหายๆ (สภาพอากาศปกติ)

ตรวจสอบว่าสัญญาณจานดาวเทียมมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่

ตรวจสอบสายนำสัญญาณที่ต่อเข้าขั้วสัญญาณว่าหลวมหรือไม่

ติดต่อทรู คอลเซ็นเตอร์ โทร 1242 หรือตัวแทนใกล้บ้าน เพื่อตรวจเช็คสัญญาณ หรือเช็คสัญญาณตามคู่มือการใช้งานเครื่องรับสัญญาณ


-ไม่มีเสียง / ไม่มีสัญญาณภาพ

ตรวจสอบปุ่มปิดเสียง (Mute) ที่รีโมทคอนโทรล

ตรวจสอบระดับความดังของเสียงที่รีโมทคอนโทรล หรือโทรทัศน์

ลองปรับเปลี่ยนช่องรายการอื่น

ตรวจสอบสายสัญญาณเสียงและภาพ (สีแดง สีขาว และสีเหลือง) ว่าสายหลุดหลวมหรือไม่

ถอดและใส่สมาร์ทการ์ดใหม่

ถอดปลั๊กแล้วลองเสียบใหม่

หากยังพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อทรู คอลเซ็นเตอร์ โทร 1242

ภาพสัญญาณติดๆดับๆ

ตรวจสอบว่าจานรับสัญญาณดาวเทียมมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่

ตรวจสอบสายนำสัญญาณที่ต่อเข้าขั้วสัญญาณว่าหลวมหรือไม่

ตรวจสอบทีวีว่ามีปัญหาหรือไม่

หน้าจอโทรทัศน์ขึ้นคำว่า ระดับสัญญาณต่ำ สลับกับค้นหาสัญญาณ (สภาพอากาศปกติ)

ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางบังหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียมหรือไม่

ติดต่อทรู คอลเซ็นเตอร์ โทร 1242 หรือตัวแทนใกล้บ้าน


ทำอย่างไร เมื่อพบปัญหาการรับชมสัญญาณภาพ

ในการรับสัญญาณของระบบจานดาวเทียม เป็นการรับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียมที่มีย่านความถี่สูง ด้วยจานรับสัญญาณขนาดเล็ก และเครื่องรับและถอดรหัสสัญญาณดาวเทียม (IRD ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใข้ในการควบคุมการเปลี่ยนช่อง, เพิ่ม-ลดเสียง อยู่ตลอดเวลา

ถ้าระบบรับสัญญาณเกิดปัญหาขึ้น ไม่ว่าส่วนใดของระบบ จะส่งผลไปยังเครื่องรับ IRD ทุกครั้ง และจะมี Error code ขึ้นมา เพื่อบอกสถานะการแก้ไขปัญหาของเครื่อง IRDตามลักษณะอาการที่เกิดขึ้น เช่น มีสถานะว่า "E-05 Smart card เสีย" หมายถึงต้องเปลี่ยน Smart card ใหม่

แต่ในบางปัญหา อาจมีสาเหตุมาจากตัวเครื่อง IRD เช่น E-05 Smart card เสีย แต่ในความเป็นจริง Smart Card อาจจะไม่เสีย แต่เกิดสิ่งสกปรกขึ้นที่แถบข้อมูลของ Smart Card เอง ดังนั้น เพียงดึง Smart Card ออกมาทำความสะอาด ก็จะสามารถใช้งานได้ต่อไป

การแก้ไขปัญหาของเครื่อง IRD ด้วยการดึง Smart Card ออก หรือถอดอุปกรณ์ประกอบการถอดรหัสออกจากเครื่อง IRD และถอดปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วจึงเสียบปลั๊กไฟฟ้า และใส่อุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ เป็นการแก้ไขข้อขัดข้องในเบื้องต้น เนื่องจากเป็นการ Reset อาการของเครื่องรับ IRD

ในกรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ยังมีอาการผิดปกติ อาจเกิดจากสาเหตุส่วนอื่นๆในระบบ เช่น

จานรับสัญญาณดาวเทียมรับสัญญาณได้ไม่มากพอ สามารถตรวจสอบการรับสัญญาณได้จากคู่มืออุปกรณ์ IRD และทำตามขั้นตอนตามคู่มืออุปกรณ์รับสัญญาณในแต่ละรุ่น

เครื่องรับ IRD ตั้งอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่ในตู้อับทำให้เกิดความร้อนมากเกินไป

การติดตั้งที่ใช้สายเคเบิ้ลที่ยาวเกินไป (มากกว่า 30-50 เมตร)

ตัวเครื่องรับ IRD เสีย


แพ็กเกจและบริการ

การยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ (SMS) สินค้าและบริการจากทรูวิชั่นส์

ลูกค้าทรูมูฟเอชต้องการยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ กด *137 โทรออก กด 2 (ใช้ได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร :

Website : www.truevisions.co.th

Facebook : Truevisions

Twitter : @TrueVisions

Line : @Truevisions

Youtube official : Truevisionsofficial

Instagram : Truevisionsofficial